Regulaminy - archiwum

Regulamin sprzed dnia 05 sierpnia 2017 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.BiuBiu.pl

I . Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.BiuBiu.pl prowadzony jest przez
BIUBIU Kinga Kosierkiewicz, ul. Bytomska 8, 40-149 Katowice
zarejestrowana w CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 642-183-73-42,
Regon 277541497 [Sprzedawca]

1.2. Adres do korespondencji, odbioru osobistego, reklamacji i doręczeń:

  Biu Biu

  40-149 Katowice

  ul. Bytomska 8

1.3. Do kontaktów z klientami udostępniamy:

e-mail: biubiu@biubiu.pl

tel. : 48 32 2026005

II. Wysyłka i Dostawa

2.1. Nadajemy przesyłki w dni robocze, w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty.

2.2. Czas dostawy, liczony w dniach roboczych, od momentu nadania:
Polska 2 dni,
Europa 6 dni,
USA 14 dni,
pozostałe kraje 20 dni.

2.3.W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sprzedawca nie odpowiada za
ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.

2.4. W stosunku do Klientów, którzy są konsumentami, Sprzedawca zapewnia, że nie uchybiając punktom 2.1. i 2.2.,zamówione towary nie będą dostarczone później niż trzydzieści dni od złożenia zamówienia przez konsumenta.

2.5. Przed podjęciem decyzji, klient ma możliwość sprawdzenia opcji dostawy wraz z cenami, w przypadku wybranego produktu/ów oraz interesującego go kraju dostawy. Informacje te są generowane automatycznie na podstawie łącznej wagi wybranych towarów oraz wybranego kraju dostawy, na samym początku procesu zamówienia.

2.6. Dodatkowe informacje na temat dostawy.

2.6.1.W Polsce klient może wybrać dostawę przesyłką kurierską DHL, usługę Paczkomaty InPost,  a dla przesyłek o wartości poniżej 160 zł również paczkę albo list polecony priorytetowy Poczty Polskiej.
Możliwy jest też, bezpłatny, odbiór osobisty, pod adresem:

Biu Biu
40-149 Katowice
ul. Bytomska 8

2.6.2. Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze między 9.00 - 15.00, a w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu.

2.6.3. Za granicę możliwa jest dostawa listem poleconym, a w przypadku Europy, dodatkowo też  kurierem DPD.

III. Ceny i metody płatności

3.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi już VAT.

3.2. Klient, ma możliwość zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego podawany w mailu z potwierdzeniem zawarcia umowy,

b) płatnością w systemie płatności elektronicznych,

c) gotówką przy przesyłce pobraniowej,

d) gotówką przy odbiorze osobistym,

3.3. Z zastrzeżeniem 3.2.c, zapłata powinna nastąpić najpóźniej siedem dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3.4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

IV. Prawo do odstąpienia

4.1. Z zastrzeżeniem kolejnego punktu, konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Pouczeniu załączonym do niniejszego Regulaminu.

4.2. Zgodnie z art. 38 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. Reklamacje

5.1. Reklamacje prosimy zgłaszać: elektronicznie, na e-mail: biubiu@biubiu.pl

lub pisemnie na adres:

Biu Biu
Kinga Kosierkiewicz

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

5.2. W reklamacji prosimy podać dane niezbędne do identyfikacji klienta i do kontaktu z nim, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz jej treść.

5.3. Dla ułatwienia kontaktu warto podać również nr telefonu, ale nie jest to niezbędne.

5.4. Reklamacje konsumentów dotyczące niezgodności towaru z umową, rozpatrywane będą w terminie 14 dni.

5.5. Konsument może dochodzić swych praw również na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VI. Ochrona danych osobowych

6.1Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.BiuBiu.pl jest BiuBiu Kinga Kosierkiewicz z siedzibą w Katowicach, przy u. Bytomskiej 8.

6.2. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji zamówień.

6.3.Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą przekazywane innym podmiotom.

6.4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.BiuBiu.pl.

6.5. Klient będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

7.2. Odsyłany towar powinien zostać opakowany w sposób wystarczający do ochrony przesyłki przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą BiuBiu a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęfirmy BiuBiu.

7.4. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawieranych od 30 września 2015 r.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Biu Biu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8
adres poczty elektronicznej: biubiu@biubiu.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub mailem). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

BiuBiu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Na tych samych zasadach, rzecz można odesłać także, korzystając z usług InPost, do paczkomatu KAT01ML przy ul. Józefowskiej w Katowicach, podając adres e-mail oraz nr telefonu do powiadomień sms-owych – nadawcy (swój)

oraz odbiorcy (nasz: biubiu@biubiu.pl oraz tel. 602 325 166).

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.

[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Regulamin sprzed 20 stycznia 2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.BiuBiu.pl

I . Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.BiuBiu.pl prowadzony jest przez
BIUBIU Kinga Kosierkiewicz, ul. Bytomska 8, 40-149 Katowice
zarejestrowana w CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 642-183-73-42,
Regon 277541497 [Sprzedawca]

1.2. Adres do korespondencji, odbioru osobistego, reklamacji i doręczeń:

  Biu Biu

  40-149 Katowice

  ul. Bytomska 8

1.3. Do kontaktów z klientami udostępniamy:

e-mail: biubiu@biubiu.pl

tel. : 48 32 2026005

II. Wysyłka i Dostawa

2.1. Nadajemy przesyłki w dni robocze, w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty.

2.2. Czas dostawy, liczony w dniach roboczych, od momentu nadania:
Polska 2 dni,
Europa 6 dni,
USA 14 dni,
pozostałe kraje 20 dni.

2.3.W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sprzedawca nie odpowiada za
ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.

2.4. W stosunku do Klientów, którzy są konsumentami, Sprzedawca zapewnia, że nie uchybiając punktom 2.1. i 2.2.,zamówione towary nie będą dostarczone później niż trzydzieści dni od złożenia zamówienia przez konsumenta.

2.5. Przed podjęciem decyzji, klient ma możliwość sprawdzenia opcji dostawy wraz z cenami, w przypadku wybranego produktu/ów oraz interesującego go kraju dostawy. Informacje te są generowane automatycznie na podstawie łącznej wagi wybranych towarów oraz wybranego kraju dostawy, na samym początku procesu zamówienia.

2.6. Dodatkowe informacje na temat dostawy.

2.6.1.W Polsce klient może wybrać dostawę przesyłką kurierską DPD, usługę Paczkomaty InPost,  a dla przesyłek o wartości poniżej 160 zł również paczkę albo list polecony priorytetowy Poczty Polskiej.
Możliwy jest też, bezpłatny, odbiór osobisty, pod adresem:

Biu Biu
40-149 Katowice
ul. Bytomska 8

2.6.2. Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze między 9.00 - 15.00, a w innym czasie po
wcześniejszym uzgodnieniu.

2.6.3. Za granicę możliwa jest dostawa listem poleconym, a w przypadku Europy, dodatkowo też
kurierem DPD.

III. Ceny i metody płatności

3.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi już VAT.

3.2. Klient, ma możliwość zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego podawany w mailu z potwierdzeniem zawarcia umowy,

b) płatnością w systemie płatności elektronicznych,

c) gotówką przy przesyłce pobraniowej,

d) gotówką przy odbiorze osobistym,

3.3. Z zastrzeżeniem 3.2.c, zapłata powinna nastąpić najpóźniej siedem dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3.4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

IV. Prawo do odstąpienia

4.1. Z zastrzeżeniem kolejnego punktu, konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Pouczeniu załączonym do niniejszego Regulaminu.

4.2. Zgodnie z art. 38 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. Reklamacje

5.1. Reklamacje prosimy zgłaszać: elektronicznie, na e-mail: biubiu@biubiu.pl

lub pisemnie na adres:

Biu Biu
Kinga Kosierkiewicz

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

5.2. W reklamacji prosimy podać dane niezbędne do identyfikacji klienta i do kontaktu z nim, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz jej treść.

5.3. Dla ułatwienia kontaktu warto podać również nr telefonu, ale nie jest to niezbędne.

5.4. Reklamacje konsumentów dotyczące niezgodności towaru z umową, rozpatrywane będą w terminie 14 dni.

5.5. Konsument może dochodzić swych praw również na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VI. Ochrona danych osobowych

6.1Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.BiuBiu.pl jest BiuBiu Kinga Kosierkiewicz z siedzibą w Katowicach, przy u. Bytomskiej 8.

6.2. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji zamówień.

6.3.Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą przekazywane innym podmiotom.

6.4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.BiuBiu.pl.

6.5. Klient będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

7.2. Odsyłany towar powinien zostać opakowany w sposób wystarczający do ochrony przesyłki przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą BiuBiu a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęfirmy BiuBiu.

7.4. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawieranych od 30 września 2015 r.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Biu Biu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8
adres poczty elektronicznej: biubiu@biubiu.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub mailem). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

BiuBiu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Na tych samych zasadach, rzecz można odesłać także, korzystając z usług InPost, do paczkomatu KAT01ML przy ul. Józefowskiej w Katowicach, podając adres e-mail oraz nr telefonu do powiadomień sms-owych – nadawcy (swój)

oraz odbiorcy (nasz: biubiu@biubiu.pl oraz tel. 602 325 166).

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.

[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić


Regulamin sprzed 30 września 2015


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.BiuBiu.pl

I . Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.BiuBiu.pl prowadzony jest przez
BiuBiu Kinga Robak, ul. Karola Świerczewskiego 19 lok. 6, 41-100 Siemianowice Śląskie,
zarejestrowana w CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 642-183-73-42,
Regon 277541497 [Sprzedawca]

1.2. Adres do korespondencji, odbioru osobistego, reklamacji i doręczeń:

BiuBiu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

1.3. Do kontaktów z klientami udostępniamy:

e-mail: biubiu@biubiu.pl

tel. : 48 32 2026005

II. Wysyłka i Dostawa

2.1. Nadajemy przesyłki w dni robocze, w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty.

2.2. Czas dostawy, liczony w dniach roboczych, od momentu nadania: Polska 2 dni, Europa 6 dni,
USA 14 dni, pozostałe kraje 20 dni.

2.3.W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sprzedawca nie odpowiada za
ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.

2.4. W stosunku do Klientów, którzy są konsumentami, Sprzedawca zapewnia, że nie uchybiając
punktom 2.1. i 2.2.,zamówione towary nie będą dostarczone później niż trzydzieści dni od złożenia zamówienia przez konsumenta.

2.5. Przed podjęciem decyzji, klient ma możliwość sprawdzenia opcji dostawy wraz z cenami,
w przypadku wybranego produktu/ów oraz interesującego go kraju dostawy. Informacje te są
generowane automatycznie na podstawie łącznej wagi wybranych towarów oraz wybranego kraju dostawy, na samym początku procesu zamówienia.

2.6. Dodatkowe informacje na temat dostawy.

2.6.1.W Polsce klient może wybrać dostawę przesyłką kurierską DPD, usługę Paczkomaty InPost,
a dla przesyłek o wartości poniżej 160 zł również paczkę albo list polecony priorytetowy Poczty Polskiej.
Możliwy jest też, bezpłatny, odbiór osobisty, pod adresem:

BiuBiu
40-149 Katowice
ul. Bytomska 8

2.6.2. Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze między 9.00 - 15.00, a w innym czasie po
wcześniejszym uzgodnieniu.

2.6.3. Za granicę możliwa jest dostawa listem poleconym, a w przypadku Europy, dodatkowo też
kurierem DPD.

III. Ceny i metody płatności

3.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi już VAT.

3.2. Klient, ma możliwość zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego podawany w mailu z potwierdzeniem zawarcia umowy,

b) płatnością w systemie płatności elektronicznych,

c) gotówką przy przesyłce pobraniowej,

d) gotówką przy odbiorze osobistym,

3.3. Z zastrzeżeniem 3.2.c, zapłata powinna nastąpić najpóźniej siedem dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3.4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

IV. Prawo do odstąpienia

4.1. Z zastrzeżeniem kolejnego punktu, konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,
na zasadach określonych w Pouczeniu załączonym do niniejszego Regulaminu.

4.2. Zgodnie z art. 38 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. Reklamacje

5.1. Reklamacje prosimy zgłaszać: elektronicznie, na e-mail: biubiu@biubiu.pl

lub pisemnie na adres:

BiuBiu Kinga Robak

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

5.2. W reklamacji prosimy podać dane niezbędne do identyfikacji klienta i do kontaktu z nim, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz jej treść.

5.3. Dla ułatwienia kontaktu warto podać również nr telefonu, ale nie jest to niezbędne.

5.4. Reklamacje konsumentów dotyczące niezgodności towaru z umową, rozpatrywane będą w
terminie 14 dni.

5.5. Konsument może dochodzić swych praw również na zasadach ogólnych korzystając z sądowych
metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VI. Ochrona danych osobowych

6.1Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.BiuBiu.pl jest BiuBiu Kinga Robak z siedzibą w Katowicach, przy u. Bytomskiej 8.

6.2. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji
zamówień.

6.3.Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą przekazywane innym podmiotom.

6.4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.BiuBiu.pl.

6.5. Klient będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

7.2. Odsyłany towar powinien zostać opakowany w sposób wystarczający do ochrony przesyłki przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą BiuBiu a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęfirmy BiuBiu.

7.4. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawieranych od 25 grudnia 2014 r.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

BiuBiu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8
adres poczty elektronicznej: biubiu@biubiu.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą lub mailem). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

BiuBiu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Na tych samych zasadach, rzecz można odesłać także, korzystając z usług InPost, do paczkomatu
SIS840 przy ul. Piotra Skargi 2 w Siemianowicach Śląskich, podając adres e-mail oraz nr telefonu do powiadomień sms-owych – nadawcy (swój)

oraz odbiorcy (nasz: biubiu@biubiu.pl oraz tel. 602 325 166).

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.

[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Regulamin sprzed 25 grudnia 2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.BiuBiu.pl

 

I . Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.BiuBiu.pl

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.BiuBiu.pl prowadzony jest przez:

BiuBiu Kinga Robak

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

NIP 642-183-73-42

Regon 277541497

Adres do korespondencji:

BiuBiu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

tel. : +48 32 2026005

e-mail: biubiu@biubiu.pl

1.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.biubiu.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

2.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Dodaj do koszyka” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

2.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

2.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

2.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą BiuBiu, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

III. Dostawa

3.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską , poprzez usługę Paczkomaty firmy InPost lub Pocztą Polską. Koszty dostawy wynoszą:

 Koszt wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej jest obliczany automatycznie według średniej wagi zamówionych przedmiotów i wynosi :

do 350g – 10,20 pln - płatność przelewem lub kartą

od 350g – 1000g – 12,70 pln - płatność przelewem lub kartą

od 1kg do 2kg – 18,60 pln - płatność przelewem lub kartą

Przy przesyłkach za pobraniem, podane ceny są wyższe o 6 pln.

Przesyłki o wartości powyżej 160 pln wysyłane są tylko przesyłkami ubezpieczonymi zapośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub paczkomaty InPost .

Przesyłka kurierska DPD - 19 pln, przesyłk akurierska pobraniowa - 23pln.

Przesyłki za pośrednictwem paczkomatów Inpost  kosztują 9,90 pln – niezależnie od wagi przesyłki.

Dla orientacji podajemy przeciętną wagę: bluzki z tkaniny 100-200g, bluzki z dzianiny 200-300g, sukienki z dzianiny 300-400g, sukienka z tkaniny 400-700g.

Przesyłki do krajów Europejskich naliczane są automatycznie według wagi i kraju dostawy.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni - licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Przesyłki wysyłane są w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia i opłacenia go.

3.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.

 

IV. Ceny i metody płatności

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

4.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego podawany w mailu z potwierdzeniem zamówienia,

b.) płatnością w systemie płatności elektronicznych.

4.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

5.1. Klientowi, będącemu konsumentem  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie 3K s.c. stosownego oświadczenia na piśmie.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar powinien być zwracany bez śladów używania, razem z oryginalnymi metkami. Zwrot powinien nastąpić na poniższy adres:

BiuBiu, ul. Bytomska 8, 40- 149 Katowice.

Zwrotu można dokonać także do paczkomatu SIS840 przy ul. Piotra Skargi 2 w Siemianowicach Śl.
Przesyłki z paczkomatu odbieramy od poniedziałku do piątku.

 

5.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

 VI. Reklamacje dotyczące Towarów

6.1. Reklamacje prosimy zgłaszać:

 elektronicznie, na e-mail: biubiu@biubiu.pl

lub  pisemnie na adres:

 BiuBiu Kinga Robak
40-149 Katowice
ul. Bytomska 8

6.2. W reklamacji prosimy podać dane niezbędne do identyfikacji klienta (imię, nazwisko i adres)

numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz jej treść. 

6.3. Dla ułatwienia kontaktu warto podać również nr telefonu, ale nie jest to niezbędne.

6.4. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, rozpatrywane będą w terminie 14 dni.

VII. Ochrona danych osobowych

7.1  Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.BiuBiu.pl jest BiuBiu Kinga Robak z siedzibą w Katowicach, przy u. Bytomskiej 8.

7.2. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji zamówień.

7.3.  Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą  przekazywane innym podmiotom.

7.4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.BiuBiu.pl.

7.5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

 VIII. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą BiuBiu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  firmy BiuBiu.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.