Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.BiuBiu.pl

I . Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.BiuBiu.pl prowadzony jest przez
BIUBIU Kinga Kosierkiewicz, ul. Bytomska 8, 40-149 Katowice
zarejestrowana w CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 642-183-73-42,
Regon 277541497 [Sprzedawca]

1.2. Adres do korespondencji, odbioru osobistego, reklamacji i doręczeń:

  Biu Biu

  40-149 Katowice

  ul. Bytomska 8

1.3. Do kontaktów z klientami udostępniamy:

e-mail: biubiu@biubiu.pl

tel. : 48 32 2026005

II. Wysyłka i Dostawa

2.1. Nadajemy przesyłki w dni robocze, w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty.

2.2. Czas dostawy, liczony w dniach roboczych, od momentu nadania:
Polska 2 dni,
Europa 6 dni,
USA 14 dni,
pozostałe kraje 20 dni.

2.3.W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sprzedawca nie odpowiada za
ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.

2.4. W stosunku do Klientów, którzy są konsumentami, Sprzedawca zapewnia, że nie uchybiając punktom 2.1. i 2.2.,zamówione towary nie będą dostarczone później niż trzydzieści dni od złożenia zamówienia przez konsumenta.

2.5. Przed podjęciem decyzji, klient ma możliwość sprawdzenia opcji dostawy wraz z cenami, w przypadku wybranego produktu/ów oraz interesującego go kraju dostawy. Informacje te są generowane automatycznie na podstawie łącznej wagi wybranych towarów oraz wybranego kraju dostawy, na samym początku procesu zamówienia.

2.6. Dodatkowe informacje na temat dostawy.

2.6.1.W Polsce klient może wybrać dostawę przesyłką kurierską DHL, usługę Paczkomaty InPost,  a dla przesyłek o wartości poniżej 160 zł również paczkę albo list polecony priorytetowy Poczty Polskiej.
Możliwy jest też, bezpłatny, odbiór osobisty, pod adresem:

Biu Biu
40-149 Katowice
ul. Bytomska 8

2.6.2. Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze między 9.00 - 15.00, a w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu.

2.6.3. Za granicę możliwa jest dostawa listem poleconym, a w przypadku Europy, dodatkowo też  kurierem DPD.

III. Ceny i metody płatności

3.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi już VAT.

3.2. Klient, ma możliwość zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego podawany w mailu z potwierdzeniem zawarcia umowy,

b) płatnością w systemie płatności elektronicznych,

c) gotówką przy przesyłce pobraniowej,

d) gotówką przy odbiorze osobistym,

3.3. Z zastrzeżeniem 3.2.c, zapłata powinna nastąpić najpóźniej siedem dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3.4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

IV. Prawo do odstąpienia

4.1. Z zastrzeżeniem kolejnego punktu, konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Pouczeniu załączonym do niniejszego Regulaminu.

4.2. Zgodnie z art. 38 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. Reklamacje

5.1. Reklamacje prosimy zgłaszać: elektronicznie, na e-mail: biubiu@biubiu.pl

lub pisemnie na adres:

Biu Biu
Kinga Kosierkiewicz

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

5.2. W reklamacji prosimy podać dane niezbędne do identyfikacji klienta i do kontaktu z nim, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz jej treść.

5.3. Dla ułatwienia kontaktu warto podać również nr telefonu, ale nie jest to niezbędne.

5.4. Reklamacje konsumentów dotyczące niezgodności towaru z umową, rozpatrywane będą w terminie 14 dni.

5.5. Konsument może dochodzić swych praw również na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VI. Ochrona danych osobowych

6.1Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.BiuBiu.pl jest BiuBiu Kinga Kosierkiewicz z siedzibą w Katowicach, przy u. Bytomskiej 8.

6.2. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji zamówień.

6.3.Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą przekazywane innym podmiotom.

6.4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.BiuBiu.pl.

6.5. Klient będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

7.2. Odsyłany towar powinien zostać opakowany w sposób wystarczający do ochrony przesyłki przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą BiuBiu a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęfirmy BiuBiu.

7.4. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawieranych od 30 września 2015 r.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Biu Biu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8
adres poczty elektronicznej: biubiu@biubiu.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub mailem). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

BiuBiu

40-149 Katowice

ul. Bytomska 8

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.

[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić